Home

Waarom elk kind Accelerated Learning technieken zou moeten leren gebruiken!

Als mens bezitten we een ingenieus brein. Het regelt allerlei processen zonder dat we ons daar druk over hoeven te maken, zoals bloedsomloop en adem halen. Maar het brein heeft veel meer capaciteiten. Een brein dat goed gebruikt wordt is actief en in staat om veel informatie te verwerken. Informatie die betrekking heeft op het leren van de vakken die je op school krijgt, maar ook informatie die betrekking heeft op sociale situaties of wanneer er gevaar dreigt.

In onze praktijken nemen we echter waar dat veel kinderen nooit geleerd hebben om hun brein slim te gebruiken en dit leidt tot allerlei problemen.
Dit zien we ook terug in het onderwijs, veel kinderen ervaren problemen bij het leren of in hun gedrag. Soms zelfs in allebei. Deze kinderen en hun ouders ervaren hierdoor veel moeilijkheden en dit is van invloed op het totale gezinsleven.

Accelerated Learning technieken zorgen ervoor dat het brein slim gebruikt wordt. Zowel de linker- als de rechterhersenhelft worden actief betrokken in het leerproces. Hierdoor verbeteren de resultaten op school, maar het doet nog iets veel belangrijkers: Je kind leert al zijn mogelijkheden benutten, bouwt zelfvertrouwen op en komt hierdoor lekkerder in zijn of haar vel te zitten.

De mate van zelfvertrouwen en de capaciteit om slim de hersenen te gebruiken zijn van grote invloed op de algehele ontwikkeling van een kind. Een kind dat de mogelijkheid heeft gekregen om al zijn capaciteiten te leren gebruiken is ook in het persoonlijke leven beter in staat om de juiste keuzes te maken en zal hierdoor makkelijker om kunnen gaan met het oplossen van problemen.
Accelerated Learning technieken bieden je kind de mogelijkheid om vaardigheden te leren die belangrijk zijn op school en tijdens het leren, maar ook voor de rest van het leven.